Liên hệ

LIÊN HỆ THỰC TẬP KỸ NĂNG Ở NHẬT BẢN

Người phụ trách: Phạm Thị Hương
Điện thoại: (024) 387-24-122; Mobi: 098-273-5825
Email: intracohn.inc@gmail.com

LIÊN HỆ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN

Người phụ trách: Phạm Đình Lực
Điện thoại: (024) 387-24-122; Mobi: 098-948-2179
Email:kevinpham.vn@gmail.com

LIÊN HỆ DU HỌC NHẬT BẢN

Người phụ trách: Nguyễn Tuấn Nghĩa
Điện thoại: (024) 387-23-511; Mobi: 094-922-6848
Email: duhocnhatban.nghia@gmail.com

 

Đang xử lý...