Giới thiệu

Tiền thân là Công ty Công ty Nhân lực và Thương mại quốc tế trực thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy - Bộ Giao thông Vận tải. Từ năm 2015 được đầu tư trở thành Công ty cổ phẩn Intraco quốc tế. Ngành nghề chính là cung ứng nhân lực quốc tế, tư vấn du học, kinh doanh nhà hàng Nhật Bản.

Mục tiêu của công ty là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong từng lĩnh vực kinh doanh của mình. 

 

Đang xử lý...